THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Khai sinh là cơ sở pháp lý xác định họ và tên, quốc tịch của một công dân. Hiện nay việc khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài đã được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng về trình tự thủ tục đăng ký.

Công ty Phú Ngọc Việt xin giới thiệu với quý khách hàng về thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta thường gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài)

ĐỐI TƯỢNG của thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài)

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoàiTrẻ em được sinh ra tại Việt Nam có:

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Việt Nam .

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ của thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài):

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Phiếu yêu cầu đăng ký khai sinh (cá nhân tự viết phiếu yêu cầu hoặc tham khảo mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ KHAI SINH 01).

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Bản chính giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Bản sao y hoặc bản photocopy (xuất trình bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ (trường hợp kết hôn ở nước ngoài thì giấy chứng nhận kết hôn phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt);

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Trường hợp chọn quốc tịch nước ngoài thì giấy thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó (đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt).

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT của thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài):

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Trong vòng 07 kể từ  khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư Pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Giám Đốc Sở Tư Pháp ký và cấp 01 bản chính Giấy Khai sinh, số lượng bản sao cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý của thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài):

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Tên của trẻ em là tên Việt Nam hay tên nước ngoài theo sự lựa chon của cha, mẹ.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, thì phần cha trong giấy khai sinh và Sổ cấp giấy khai sinh bỏ trống; Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì Sở Tư Pháp kết hợp giải quyết nhận con và đăng ký khai sinh -  thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài)

CƠ QUAN TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

Sở Tư Pháp Tỉnh  nơi mà cha hoặc mẹ của bé cư trú tại Việt Nam

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Luật 24/2008/QH12 Quốc tịch Việt Nam

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02-06-2008 của Bộ Tư Pháp.

Thu tuc dang ky khai sinh cho con co yeu to nuoc ngoai, thu tuc dang ky lam giay khai sinh cho con, dang ky khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho nguoi nuoc ngoai, lam giay khai sinh co yeu to nuoc ngoai, lam giay khai sinh cho con co cha la nguoi nuoc ngoai, khai sinh cho tre co yeu to nuoc ngoai, khai sinh cho con voi nguoi nuoc ngoai, dang ky khai sinh cho con co cha hoac me la nguoi nuoc ngoai, thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài

Công ty chúng tôi sẵn lòng tư vấn và hướng dẫn quy khách khi có nhu cầu đăng ký thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (người ta gọi nôm na là thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho người nước ngoài, làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, làm giấy khai sinh cho con có cha là người nước ngoài, khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, khai sinh cho con với người nước ngoài, đăng ký khai sinh cho con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.8/10 (6 votes cast)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI, 3.8 out of 10 based on 6 ratings