PNVT

Thông tư 04/2015/TT-BCA

Thông tư 04/2015/TT-BCA, mẫu giấy tờ mời, bảo lãnh NNN nhập cảnh VN

Nhằm mục đích hướng dẫn việc sử dụng các loại mẫu đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ Công An ban hành Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan …

Thông tư 04/2015/TT-BCA, mẫu giấy tờ mời, bảo lãnh NNN nhập cảnh VN

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT có gì mới về giấy phép lái xe?

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGTVT  ngày 27/01/2021. Đây là thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới …

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT có gì mới về giấy phép lái xe?

Scroll to Top