BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
DA NANG HI-TECH PARK MANAGEMENT BOARD
58 Nguyen Chi Thanh Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Hồ Thuyên
0401418235-001

Send Message to listing owner

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

EnglishVietnamUnknown