BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
DA NANG INFORMATION TECHNOLOGY PARK CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT UNIT
90/4 Tran Phu Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Nguyễn Tuấn Sơn

Send Message to listing owner

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

EnglishVietnamUnknown