CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÀI GÒN RESIDENCES – 0310505378

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÀI GÒN RESIDENCES – 0310505378
SAIGON SOUTH RESIDENCES JOINT STOCK COMPANY
Lầu 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5th Floor, Lawrence S. Ting Building, 801 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
TANG, TOR-TSAI
0310505378 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/11/2010
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư và xây dựng chung cư để bán và cho thuê cho các đối tượng được luật pháp cho phép.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản.
0310505378 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/11/2010

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÀI GÒN RESIDENCES – 0310505378

EnglishVietnamUnknown