CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – SÀI GÒN – 0301915988

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – SÀI GÒN – 0301915988
HÀ NỘI-SÀIGÒN TRADING EQUIPMENT SHAREHOLDING CORPORATION
HASA CORP.
94 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
94 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
VŨ HIỂN NHÂN
0301915988 – Ngày bắt đầu thành lập: 15/02/2000
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị dạy học và dạy nghề.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị dạy học và dạy nghề.
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm dạy học.
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn phần mềm dạy học
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề về giáo dục
7710
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có người lái đi kèm)
0301915988 – Ngày bắt đầu thành lập: 15/02/2000

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – SÀI GÒN – 0301915988

EnglishVietnamUnknown