CÔNG TY HỮU HẠN CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM (VMEP)

CÔNG TY HỮU HẠN CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM (VMEP)
VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROCESSING COMPANY LIMITED
VMEP
KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Quarter 5, Tam Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Chiang Chin Yung
0100113864 (25/03/1992)
0100113864 (25/03/1992)

Send Message to listing owner

CÔNG TY HỮU HẠN CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM (VMEP)

EnglishVietnamUnknown