CÔNG TY TNHH HTB CONSULTANTS – 0315528805

CÔNG TY TNHH HTB CONSULTANTS – 0315528805
HTB CONSULTANTS COMPANY LIMITED
HTB CONSULTANTS CO.,LTD
40/14 Tô Ngọc Vân, Khu phố 5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40/14 To Ngoc Van Street, Quarter 5, Thanh Xuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN XUÂN DUNG
0315528805 (26/02/2019)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
0315528805 (26/02/2019)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH HTB CONSULTANTS – 0315528805

EnglishVietnamUnknown