CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN KHÁNH GIA LAI – 5901124190

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN KHÁNH GIA LAI – 5901124190
An Khanh Gia Lai Company Limited
Thôn Tân Tiến, Xã Trang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tan Tien Village, Trang Commune, Dak Doa District, Gia Lai Province, Vietnam
LÊ VĂN KHÁNH
5901124190 Ngày bắt đầu thành lập: 02/08/2019
4620 (Chính) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán hàng nông sản (Trừ mủ cao su)
4632 Bán buôn thực phẩm
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Phơi, sấy, sơ chế hàng nông sản
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
5901124190 Ngày bắt đầu thành lập: 02/08/2019

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN KHÁNH GIA LAI – 5901124190

EnglishVietnamUnknown