CÔNG TY TNHH STEAMOLOGY – 0315991241

Tên giao dịch (tiếng Anh)
STEAMOLOGY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt
STEAMOLOGY CO., LTD
Địa chỉ
140 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh
140 Khanh Hoa, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật
DANIEL HWANG / THOMAS SUK KANG
Mã số thuế
0315991241 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/10/2019
Ngành nghề chính
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học
8559 (Chính)
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo Tiếng Anh(CPC 929)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) Chi tiết: + Dịch vụ tư vấn quản lý chung + Dịch vụ tư vấn quản lý marketing + Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực + Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất + Các dịch vụ tư vấn quản lý khác (Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng; không được hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang). (CPC 865)
Giấy phép kinh doanh
0315991241 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/10/2019
Quốc gia- tỉnh

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top