CÔNG TY TNHH WAHAPY – 0315827805

CÔNG TY TNHH WAHAPY – 0315827805
WAHAPY COMPANY LIMITED
WAHAPY CO.,LTD
10/2 Ký Con, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10/2 Ky Con, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
NGUYỄN HỮU TRÍ
0315827805 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/08/2019
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (trừ bán buôn dược phẩm)
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm
4632 (Chính)
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh -Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
0315827805 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/08/2019

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH WAHAPY – 0315827805

EnglishVietnamUnknown