Directory Category: Gia Lai

Gia Lai

Tên giao dịch (tiếng Anh):
An Khanh Gia Lai Company Limited
Địa chỉ:
Thôn Tân Tiến, Xã Trang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Tan Tien Village, Trang Commune, Dak Doa District, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LÊ VĂN KHÁNH
Mã số thuế:
5901124190 Ngày bắt đầu thành lập: 02/08/2019
Ngành nghề chính:
4620 (Chính) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán hàng nông sản (Trừ mủ cao su)
4632 Bán buôn thực phẩm
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Phơi, sấy, sơ chế hàng nông sản
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Giấy phép kinh doanh:
5901124190 Ngày bắt đầu thành lập: 02/08/2019
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top