Directory Category: Quảng Bình

Quảng Bình

Tên giao dịch (tiếng Anh)
BT1 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt
BT1
Address
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Ngành nghề chính
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Quốc gia- tỉnh
Tên giao dịch (tiếng Anh)
BT3 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt
BT3
Address
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh
81 Phan Chu Trinh, Dong Hai Ward, Dong Hoi Town, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Ngành nghề chính
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Quốc gia- tỉnh
Scroll to Top