Các văn bản quy định việc đổi giấy phép lái xe

Khi thực hiện thủ tục đổi  giấy phép lái xe tại Việt Nam, người Việt Nam cũng như người nước ngoài cần nghiên cứu những văn bản pháp luật nào để có thể thực hiện đúng quy định của cơ quan chức năng? Bài viết này đã tổng hợp các văn bản mà Chính Phủ Việt Nam ban hành, có đề cập đến việc đổi giấy phép lái xe/ đổi bằng lái xe, các bạn có thể tham khảo khi cần thiết.

 văn bản quy định việc đổi giấy phép lái xe

– Luật giao thông đường bộ Việt Nam (số 23/2008/QH12) ngày 13/11/2008

– Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

– Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015

– Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016

Trường hợp các bạn đã nghiên cứu văn bản mà cảm thấy khó hiểu thì có thể tham khảo bài viết “Cẩm nang đổi giấy phép lái xe” được PNVT tổng hợp và cô đọng tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top