Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Quốc kỳ Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Alger, Algeria
Địa chỉ: 30, rue Chénoua – Hydra – Alger – Algérie
Điện thoại: 00213 21 69 27
Fax: 00213 21 69 377
Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn

Bạn hãy đọc thêm Dịch vụ visa, gia han visa cho nguoi Uganda

Bình luận

EnglishVietnamUnknown