Đại sứ quán Việt Nam tại Austria (Áo)

Đại sứ quán Việt Nam tại Austria (Áo)

Quốc kỳ Austria (Áo)

Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Austria
Địa chỉ: Felix Mottl – Strabe A-1190 Vienna
Điện thoại: (612) 9327 2539
Fax: (612) 9328 1653
Email: embassy.vietnam@aon.at

 

Bạn hãy đọc thêm Gia han visa Duc, mau visa Viet Nam

Bình luận

EnglishVietnamUnknown