Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia, Brazil

Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia, Brazil

Quốc kỳ Brazil

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia, Brazil
Địa chỉ: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 Lago Sul CEP: 71.615-070 Brasilia/DF
Điện thoại: 55 61 33645876
Fax: (5561) 364 5836
Email: tlsqvnsp@uol.com.br

Các bạn đọc thêm Vietnam visa extension, gia hạn visa

Bình luận

EnglishVietnamUnknown