Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam

Đại sứ quán Việt Nam tại DARUSSALAM, Brunei Darussalam

Quốc kỳ Brunei Darussalam

Đại sứ quán Việt Nam tại DARUSSALAM, Brunei Darussalam
Địa chỉ: No 9, Spg 148-3 jalan Telanai BA 2312,BSB – BRUNEI DARUSSALAM
Điện thoại: (673) 265 1580
Fax: (673) 265 1574
Email: vnembassy@yahoo.com

Bạn hãy đọc thêm Dịch vụ visa, lam ho chieu

Bình luận

EnglishVietnamUnknown