Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo, Egypt

Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo, Egypt
Địa chỉ: #8 Madina El Monawara st., Dokki, Cairo, EGYPT
Điện thoại: + 27(0)12 3628119 OR
Fax: (202) 336 8612
Email: vinaemb@intouch.com

 

Bạn hãy đọc thêm Cấp mới visa, gia han vsia cho nguoi nuoc ngoai

Bình luận

EnglishVietnamUnknown