Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France
Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau, 75016 Paris, FRANCE
Điện thoại: 01 44 14 64 0
Fax: 01 44 96 70 89
Email: vnparis@wanadoo.fr vnparis@club-internet.fr

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Paris, France
Địa chỉ: 2, Le Verrier, 75006 Paris, FRANCE
Điện thoại: (331) 4432 0877
Fax: (331) 4432 0879
Email: unescovn@yahoo.com

Đọc thêm Gia han visa My, dich vu visa cho nguoi nuoc ngoai

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France
Đánh giá bài viết!

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}