Danh sách các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chức năng đại diện chính thức cho nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế,  bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định bởi Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Dưới đây là danh sách các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài được tổng hợp cụ thể chi tiết từng Châu lục.

cơ quan ngoại giao việt nam ở nước ngoài

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 
1. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Asean​54. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a (Canberra)55. Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
3. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Perth)56. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
4. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Sydney)57. Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
5. Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét (Dhaka)58. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
6. Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy (Darussalam)59. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
7. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia (Phnompenh)60. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
8. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)61. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
9. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)62. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
10. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa63. Phái đoàn​ Việt Nam tại Giơ-ne-vơ
11. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)64. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
12. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)​65. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt(Đức)
13. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)66. Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
14. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)67. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy
15. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)68. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
16. Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc69. Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
17. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ70. Đại sứ quán Việt Nam tại Na uy
18. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)71. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
19. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a72. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
20. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản73. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-vô-xtốc(Nga)
21. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản74. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
22. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản75. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
23. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào76. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
24. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)77. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
25. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)78. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì
26. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)79. Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
27. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a80. Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
28. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ81. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
29. Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma82. Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a
30. Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân83. Phái đoàn thường trực Việ​t Nam tại Unesco
31. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan
32. Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pinCHÂU MỸ
33. Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên
34. Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po84. Phái đoàn thường trực​ của Việt Nam tại Liên hợp quốc (Hoa kỳ)
35. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan85. Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na
36. Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan86. Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
37. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)87. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
38. Vănphòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam​ tại Đài Bắc88. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Ca-na-da)
39. Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca89. Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
90. Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
91. Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
40. Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri92. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
41. Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la93. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì
42. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc94. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
43. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi95. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston - Texas(Hoa kỳ)
44. Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a96. Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-d​u-ê-la​
45. Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria
46. Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích
47. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
TRUNG ĐÔNG
48. Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út
49. Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất
50. Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
51. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
52. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta
53. Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren

XEM THÊM:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top