Đổi giấy phép lái xe VN – quốc tế

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam, các trường hợp đổi giấy phép lái xe. Hồ sơ thủ tục đổi giấy phép lái xe quốc tế IAA, đổi giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp.

thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài ở TPHCM

Đổi bằng lái xe cho người nước ngoài là nhu cầu cần thiết khi người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hiện nay. Nhằm giúp mọi người có thể dễ dàng nắm được các quy trình, thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài, PNVT xin mời …

Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài ở TPHCM

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài| Thủ tục và điều kiện

Người nước ngoài khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe Việt Nam để  hợp pháp  điều khiển phương tiện giao thông cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện và thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì, các bạn hãy tham khảo …

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài| Thủ tục và điều kiện

Scroll to Top