Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc

Thẻ tạm trú có nhiều lợi ích và có giá trị thay thế thị thực và có thể nói là thủ tục sau cùng và có giá trị cao nhất đối với người nước ngoài trong thời gian sống và làm việc tại Việt Nam. Trong một số trường hợp khẩn cấp như người nước ngoài phải đột xuất đi gặp đối tác nước ngoài… chúng tôi xin giới thiệu Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc.

Điều kiên để làm khẩn thẻ tạm trú

  • Thuộc diện đối tượng được cấp thẻ tạm trú
  • Trình ký và đóng dấu theo như chỉ dẫn chúng tôi một cách nhanh và chính xác nhất lên các biểu mẫu do chúng tôi cung cấp
  • Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 12 tháng
  • Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT hoặc VR);

dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú

Tại sao phải chọn Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc

Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú thường rơi vào các trường hợp sau:

  • Người xin cấp thẻ đột xuất gặp đối tác hoặc khám bệnh ở nước ngoài trong khi thị thực sắp hết hạn;
  • Tiết kiệm chi phí vì nếu thời hạn giải quyết cấp thẻ tạm trú thông thường là 5 ngày làm trong khi thị thực sắp hết hạn, nếu gia hạn visa thì lại phát sinh quá nhiều chi phí;
  • Bạn đang xin giấy phép lao động, sau khi tính toán thì giấy phép lao động cấp + thời gian cấp thẻ tạm trú thì trễ so với thời gian bạn phải xuất cảnh để gặp đối tác quan trọng, nếu gia hạn visa thì lại mất thêm một khoảng phí lớn thì Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
  • Trường hợp bạn người có quan hệ trực hệ với người hiện đang có thẻ tạm trú như cha mẹ, vợ chồng, con cái, nếu thời gian lưu trú ở Việt Nam dài, khi so sánh với gia hạn visa (dịch vụ visa nhanh) thì lại phát sinh nhiều chi phí không đáng có, lúc đó Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc sẽ là sự lựa chọn.

Nếu bạn cần tư vấn về Dịch vụ làm khẩn thẻ tạm trú trong 1-2 ngày làm việc, hãy gọi ngay chúng tôi!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top