Gia hạn visa khẩn (2-3 ngày), KHÓ

Gia hạn visa không cần sổ tạm trú

Gần đây rất nhiều người nước ngoài phải lúng túng là bắt buộc phải có sổ tạm trú khi gia hạn visa cho người nước ngoài, vấn đề này đã được chúng tôi giải quyết rốt ráo thông qua dịch vụ gia hạn visa không cần sổ đăng …
EnglishVietnamUnknown