Dịch vụ visa cho người nước ngoài và người Việt Nam

Dịch vụ xin visa tại sân bay và Đại sứ quán Việt Nam

Trừ trường hợp miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam, Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam bắt buộc phải có visa.Người nước ngoài có thể xin cấp visa  nhập cảnh vào Việt Nam tại Đại sứ quán/ lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hoặc …