Visa nhập cảnh

Dịch vụ visa đảm bảo

Dịch vụ visa trong nội dung cả trang web này chỉ liên đến gia hạn visa, cấp mới visa…hay tất cả những dịch vụ liên quan đến người nước ngoài, người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài vào Việt Nam. Bài viết này nói đến Dịch vụ …

Dịch vụ visa tại Bình Thạnh, TPHCM

Để tạo điều kiện thuận lợi giao dịch và đi lại cho người nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài sống và làm việc tại quận Bình Thạnh TPHCM, chúng tôi giới thiệu dịch vụ visa tại Bình Thạnh TPHCM. Lúc đó mọi giao …

Dịch vụ xin visa tại sân bay và Đại sứ quán Việt Nam

Trừ trường hợp miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam, Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam bắt buộc phải có visa.Người nước ngoài có thể xin cấp visa  nhập cảnh vào Việt Nam tại Đại sứ quán/ lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hoặc …

Dịch vụ visa cho người Campuchia

Dịch vụ visa cho người Campuchia (Cambodian visa service) là nói đến dịch vụ xin visa cho người Campuchia và dịch vụ dịch vụ visa cho người Campuchia. Với đội ngũ nhân viên luôn túc trực tại Cục và phòng xuất nhập cảnh tại TP.HCM, lợi thế được …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}