Dịch vụ visa

Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam, visa xuất cảnh cho người Việt Nam, thủ tục hồi hương, đón khách VIP tại sân bay, miễn thị thực Việt Nam. Các thủ tục gia hạn visa, xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài cùng mẫu văn bản trong hồ sơ.

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài (viết tắt là NNN) cần làm thủ tục pháp lý hợp pháp để được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc nắm rõ các thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như các …

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Vào ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Công văn 4009/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TP.HCM. Công văn được ban hành nhằm đảm bảo mục tiêu kép: vừa giúp các …

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Scroll to Top