Thủ tục + Biểu mẫu

Gồm thủ tục xin visa nhập cảnh (thị thực nhập cảnh) Việt Nam, gia hạn visa Việt Nam, xin visa cho người Việt Nam, xin giấy miễn thị thực 5 năm kèm mẫu văn bản cần khai. Thủ tục và dịch vụ hồi hương Việt Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài (viết tắt là NNN) cần làm thủ tục pháp lý hợp pháp để được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc nắm rõ các thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như các …

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mẫu N4C - Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Mẫu N4C – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C). Mẫu N4B ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công …

Mẫu N4C – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Mẫu N4B - Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu N4B – Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B) Mẫu N4B ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến …

Mẫu N4B – Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu N4A - Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu N4A – Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A). Mẫu N4A ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến …

Mẫu N4A – Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Scroll to Top