Visa nhập cảnh Việt Nam

Dịch vụ xin visa nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài cùng các thông tin về thị thực Việt Nam

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Vào ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Công văn 4009/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TP.HCM. Công văn được ban hành nhằm đảm bảo mục tiêu kép: vừa giúp các …

Quy định mới về người nhập cảnh vào TP. HCM theo Công văn 4009/UBND-VX

Giai đoạn Covid-19: xin nhập cảnh vào làm việc ở Việt Nam như thế nào

Giai đoạn Covid-19: xin nhập cảnh vào làm việc ở Việt Nam như thế nào?

Trong giai đoạn dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp có thể nhập cảnh Việt Nam …

Giai đoạn Covid-19: xin nhập cảnh vào làm việc ở Việt Nam như thế nào?

Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Ngày 29/5/2020 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành nghị quyết số 84/NQ-CP cho phép chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài được phép nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. …

Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Scroll to Top