Gia hạn visa cho NNN

thu tuc gia han visa cho nguoi nuoc ngoai tai binh duong

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Bình Dương (Visa extension procedures in Binh Duong)

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Bình Dương (Vietnam visa extension procedures in Binh Duong) sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục, các loại giấy tờ theo quy định để xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Bình Dương.  Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại …

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Bình Dương (Visa extension procedures in Binh Duong)

thủ tục gia hạn visa cho vợ, chồng, con của người nước ngoài

Thủ tục xin gia hạn visa cho vợ chồng, con của người nước ngoài (visa extension application procedures for foreigners’ spouse and children)

Khi người nước ngoài là người lao động có giấy phép lao động (Vietnam work permit) ký bởi các doanh nghiệp tại Việt Nam, hoặc là chủ đầu tư được quyền bảo lãnh xin cấp visa, gia hạn visa Việt Nam cho các thành viên của gia đình mình. Thành viên đó có thể là …

Thủ tục xin gia hạn visa cho vợ chồng, con của người nước ngoài (visa extension application procedures for foreigners’ spouse and children)

Hồ sơ xin gia hạn visa cho nguoi nuoc ngoai do thân nhan bảo lãnh (visitor visa sponsor)

Hồ sơ xin gia hạn visa cho người nước ngoài do thân nhân bảo lãnh (visitor visa sponsor)

Việc gia hạn visa cũng có thể do thân nhân bảo lãnh, còn gọi là Bảo lãnh thân nhân theo đơn xin gia hạn visa. Thông thường việc bảo lãnh này do tổ chức bao gồm công ty, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được quyền bảo lãnh cho người nước ngoài gia hạn …

Hồ sơ xin gia hạn visa cho người nước ngoài do thân nhân bảo lãnh (visitor visa sponsor)

Scroll to Top