Gia hạn visa ngày càng khó khăn

Từ đầu năm trở lại đây (đầu năm 2013) tình hình xin gia hạn visa của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cụ thể là ở TP.HCM trở nên khó khăn hơn về mặt thời gian được phép lưu trú và phí thị thực tăng gấp đôi so với năm 2012. Thực tế …

Gia hạn visa ngày càng khó khăn