Giấy phép lao động

Bao gồm các thông tin cần biết khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động (xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động), thu hồi giấy phép lao động. Các biểu mẫu liên quan đến việc làm giấy phép lao động như: Mẫu số 1/PLI, mẫu số 11/PLI, mẫu số 9/PLI,…

thu hồi giấy phép lao động

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động …

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

xin miễn giấy phép lao động kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài được đề cập đến trong Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP (ngày 30/12/2021). Tuy nhiên lại không có quy định chi tiết về việc làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho đối tượng này. Trên cơ sở …

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi được quy định trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ,ngày 14 tháng 06 năm 2017. Doanh …

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tỉnh Quảng Nam được quy định trong nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động sẽ chỉ dành riêng cho một số đối tượng nhất định, vậy ai là đối tượng thuộc trường hợp …

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

tin tuc visa xuat nhap canh

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy …

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Scroll to Top