Giấy phép lao động

Bao gồm các thông tin cần biết khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động (xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động), thu hồi giấy phép lao động. Các biểu mẫu liên quan đến việc làm giấy phép lao động như: Mẫu số 1/PLI, mẫu số 11/PLI, mẫu số 9/PLI,…

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngoài các trường hợp được quy định buộc phải xin giấy phép lao động để làm việc hợp pháp ở Việt Nam thì pháp luật cũng quy định 20 trường hợp thuộc diện xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 20 trường hợp xác nhận không thuộc …

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

làm giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động không bằng đại học như thế nào?

Thông thường, người lao động(NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải là những NLĐ có trình độ chuyên môn cao mà nhân lực Việt Nam chưa thể đáp ứng. Cần làm thủ tục giải trình lý do tuyển dụng lao động nước ngoài và xin cấp giấy phép lao động(GPLĐ) cho người nước …

Xin giấy phép lao động không bằng đại học như thế nào?

Scroll to Top