Giấy phép lao động

Bao gồm các thông tin cần biết khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động (xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động), thu hồi giấy phép lao động. Các biểu mẫu liên quan đến việc làm giấy phép lao động như: Mẫu số 1/PLI, mẫu số 11/PLI, mẫu số 9/PLI,…

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Văn bản đề nghị xác nhận NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là mẫu số 9/PLI. Thiếu văn bản này, Sở Lao động TBXH sẽ trả hồ sơ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Và từ ngày 15/12/2021, mẫu số 09/PLI sẽ thay thế cho mẫu …

Văn bản đề nghị xác nhận NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ

Quy định về giấy phép lao động

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất là nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 105/NQ-CP. Việc cấp, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động được quy định cụ thể. Nghị định 152/2020/NĐ-CP Nghị định …

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

thu hồi giấy phép lao động

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động …

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

xin miễn giấy phép lao động kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài được đề cập đến trong Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP (ngày 30/12/2021). Tuy nhiên lại không có quy định chi tiết về việc làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho đối tượng này. Trên cơ sở …

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

Scroll to Top