Cấp lại giấy phép lao động

Kiến thức về việc cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ( bị mất.bị hỏng và thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.), Lưu ý với hồ sơ, khai mẫu số 1/PLI, mẫu số 11/PLII và dịch vụ cấp lại giấy phép lao động uy tín tại TPHCM

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tỉnh Quảng Nam được quy định trong nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động sẽ chỉ dành riêng cho một số đối tượng nhất định, vậy ai là đối tượng thuộc trường hợp …

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Vietnam work permit renewal)

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Vietnam work permit renewal) dùng đến khi giấy phép lao động bị mất hay giấy phép lao động bị hỏng hoặc trường hợp thay đổi thông tin trên giấy phép lao động, hoặc trường hợp giấy phép lao động sắp hết hạn và người lao …

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Vietnam work permit renewal)

Scroll to Top