Cấp mới giấy phép lao động

làm giấy phép lao động

Cách làm giấy phép lao động cho chuyên gia vào Việt Nam?

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc hợp pháp tại Việt Nam phải làm giấy phép lao động. Và thực tế, căn cứ nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ thì lại có rất nhiều trường hợp, nhiều đối tượng cũng như hình thức làm việc khác nhau tương ứng với các loại thủ …

Cách làm giấy phép lao động cho chuyên gia vào Việt Nam?

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Long (procedures to obtain a work permit for foreigners in Vinh Long)

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước …

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Long (procedures to obtain a work permit for foreigners in Vinh Long)

dieu kien de nguoi nuoc ngoai lam viec va duoc cap giay phep lao dong

Điều kiện để người nước ngoài làm việc và được cấp giấy phép lao động (prerequisites for work permit grant)

Điều kiện để người nước ngoài làm việc và được cấp giấy phép lao động (prerequisites for work permit grant) – Căn cứ vào điều 2 & 3 của nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc …

Điều kiện để người nước ngoài làm việc và được cấp giấy phép lao động (prerequisites for work permit grant)

thoi han giay phep lao dong

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit)

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit) tối đa là 36 tháng, căn cứ vào khoản 4 điều 9 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Trích nguyên văn về thời hạn giấy phép lao động “………….. 4. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao …

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit)

quy trinh cap giay phep lao dong

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (process for granting a work permit for foreigners)

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước …

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (process for granting a work permit for foreigners)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3)

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC THỰC HIỆN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM, KHOA HỌC …

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3)

thu tuc cap moi giay phep lao dong theo hinh thuc di chuyen noi bo doanh nghiep

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2)

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC DI CHUYỂN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM THÀNH PHẦN HỒ SƠ …

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2)

thu tuc cap moi giay phep lao dong theo hinh thuc hop dong lao dong

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 1)

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 1) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng …

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 1)

Scroll to Top