Cấp mới giấy phép lao động

Bao gồm các trường hợp cấp mới giấy phép lao động, điều kiện xin giấy phép lao động, những điều cần biết khi làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động. Hồ sơ xin giấy phép lao động trường hợp đặc biệt. Trình tự, quy trình làm giấy phép lao động. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Quy định về giấy phép lao động

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất là nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 105/NQ-CP. Việc cấp, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động được quy định cụ thể. Nghị định 152/2020/NĐ-CP Nghị định …

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Scroll to Top