Giấy phép lao động theo tỉnh,TP, quốc tịch

Giới thiệu hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở nhiều quốc gia, làm việc tại các tỉnh thành của Việt Nam

làm giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động không bằng đại học như thế nào?

Thông thường, người lao động(NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải là những NLĐ có trình độ chuyên môn cao mà nhân lực Việt Nam chưa thể đáp ứng. Cần làm thủ tục giải trình lý do tuyển dụng lao động nước ngoài và xin cấp giấy phép lao động(GPLĐ) cho người nước …

Xin giấy phép lao động không bằng đại học như thế nào?

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Văn bản đề nghị xác nhận NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là mẫu số 9/PLI. Thiếu văn bản này, Sở Lao động TBXH sẽ trả hồ sơ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Và từ ngày 15/12/2021, mẫu số 09/PLI sẽ thay thế cho mẫu …

Văn bản đề nghị xác nhận NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi được quy định trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ,ngày 14 tháng 06 năm 2017. Doanh …

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tỉnh Quảng Nam được quy định trong nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động sẽ chỉ dành riêng cho một số đối tượng nhất định, vậy ai là đối tượng thuộc trường hợp …

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Những khó khăn vướn mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Những khó khăn vướng mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Hiện nay theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài đối với thủ tục xin giấy phép lao động tại Việt Nam, tuy nhiên thực thế theo các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài thì đâu đó còn Những khó khăn …

Những khó khăn vướng mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Scroll to Top