Giấy phép lao động theo tỉnh,TP, quốc tịch

Giới thiệu hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở nhiều quốc gia, làm việc tại các tỉnh thành của Việt Nam

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi được quy định trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ,ngày 14 tháng 06 năm 2017. Doanh …

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tỉnh Quảng Nam được quy định trong nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động sẽ chỉ dành riêng cho một số đối tượng nhất định, vậy ai là đối tượng thuộc trường hợp …

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam

Những khó khăn vướn mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Những khó khăn vướng mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Hiện nay theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài đối với thủ tục xin giấy phép lao động tại Việt Nam, tuy nhiên thực thế theo các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài thì đâu đó còn Những khó khăn …

Những khó khăn vướng mắc của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động tại Việt Nam 19.12.2014

Dịch vụ giấy phép lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Work Permit)

Sở dĩ chúng tôi viết bài viết này để giới thiệu Dịch vụ giấy phép lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Work Permit) của Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt đến Quý khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi nhất của dịch vụ này. Tại sao chọn …

Dịch vụ giấy phép lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Work Permit)

Scroll to Top