Miễn giấy phép lao động

Các trường hợp xin miễn giấy phép lao động, bao gồm hồ sơ, thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, dịch vụ xin miễn giấy phép lao động Việt Nam.

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngoài các trường hợp được quy định buộc phải xin giấy phép lao động để làm việc hợp pháp ở Việt Nam thì pháp luật cũng quy định 20 trường hợp thuộc diện xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 20 trường hợp xác nhận không thuộc …

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

xin miễn giấy phép lao động kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài được đề cập đến trong Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP (ngày 30/12/2021). Tuy nhiên lại không có quy định chi tiết về việc làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho đối tượng này. Trên cơ sở …

Xin miễn giấy phép lao động kết hôn cho người nước ngoài | Điều kiện | Thủ tục đầy đủ 2021

tin tuc visa xuat nhap canh

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy …

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

gia han visa dai han duoc mien giay phep lao dong

Những trường hợp người nước ngoài xin visa hoặc gia hạn visa được miễn giấy phép lao đông (work-permit-waiver-visa)

Tiêu đề “Những trường hợp người nước ngoài xin visa hoặc gia hạn visa được miễn giấy phép lao đông” cũng đã nói lên lợi ích cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam, vì khi rơivào trường hợp xin giấy phép lao động sẽ làm phát sinh nhiều chi phí và thời …

Những trường hợp người nước ngoài xin visa hoặc gia hạn visa được miễn giấy phép lao đông (work-permit-waiver-visa)

mien giay phep lao dong, doi tuong mien giay phep lao dong

Đối tượng được miễn giấy phép lao động (Work permit waiver)

Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyến cáo các bạn hãy đọc trước tiên bài viết này để vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí phát sinh “Đối tượng miễn giấy …

Đối tượng được miễn giấy phép lao động (Work permit waiver)

giay phep lao dong tai Thanh pho ho chi minh, dich vu giay phep lao dong tai Thanh pho ho chi minh, thu tuc xin giay phep lao dong tai Thanh pho ho chi minh, giay phep lao dong Thanh pho ho chi minh, dich vu giay phep lao dong Thanh pho ho chi minh, thu tuc xin giay phep lao dong Thanh pho ho chi minh

Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Giấy Phép Lao Động Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.Ngày 17/06/2011 Chính phủ ban hành nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP của …

Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Scroll to Top