Thu hồi giấy phép lao động

Gồm các quy định về việc thu hồi giấy phép lao động, trình tự thủ tục thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

thu hồi giấy phép lao động

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động …

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

giay phap lao dong het hieu luc, giay phep lao dong vo hieu

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu (invalid Vietnam work permit)

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu (invalid Vietnam work permit) giúp bạn xin cấp lại giấy phép lao động kịp thời và hiệu quả (Căn cứ vào điều 12 của nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và …

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu (invalid Vietnam work permit)

giấy phép lao động

Vi phạm quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam (infringement of the law on Vietnam work permit)

Vi phạm quy định về giấy phép lao động (infringement of the law on Vietnam work permit) giúp bạn tránh những sai phạm không đáng có. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Căn cứ Điều 14 Nghị đinh 34/2008 về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Người nước …

Vi phạm quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam (infringement of the law on Vietnam work permit)

Scroll to Top