Thủ tục + Biểu mẫu

Gồm các biểu mẫu làm giấy phép lao động (mẫu số 1/PLI, mẫu số 11/PLII, mẫu số 9/PLI,….) và thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động, xin cấp lại giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động và xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngoài các trường hợp được quy định buộc phải xin giấy phép lao động để làm việc hợp pháp ở Việt Nam thì pháp luật cũng quy định 20 trường hợp thuộc diện xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 20 trường hợp xác nhận không thuộc …

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

thu tuc giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc gia han gia giay phep lao dong

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có hiệu lực thực thi từ 10-03-2014

Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (hay thủ tục cấp mới giấy …

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có hiệu lực thực thi từ 10-03-2014

xin cấp giấy phép lao động Đồng Tháp

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Tháp (procedures to obtain a work permit for foreigners in Dong Thap)

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước …

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Tháp (procedures to obtain a work permit for foreigners in Dong Thap)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3)

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC THỰC HIỆN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM, KHOA HỌC …

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3)

thu tuc cap moi giay phep lao dong theo hinh thuc di chuyen noi bo doanh nghiep

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2)

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC DI CHUYỂN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM THÀNH PHẦN HỒ SƠ …

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2)

thu tuc cap giay phep lao dong

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Formalities to get a work permit)

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Formalities to get a work permit)

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương (procedures to obtain a work permit for foreigners in Binh Duong)

Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì có sự khác biệt về thủ tục, điều kiện, cách thức, quy trình xin giấy phép lao động giữa từng tỉnh, từng khu chế xuất, từng quốc tịch cho người nước ngoài làm việc tại …

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương (procedures to obtain a work permit for foreigners in Binh Duong)

Scroll to Top