Lệ phí gia hạn visa (visa renewal fee)

Lệ phí gia hạn visa (visa renewal fee) nằm trong Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

le phi gia han visa

Sau đây là biểu phí (lệ phí gia hạn visa):

I. Mức thu đối với công dân Việt Nam.

TTTên lệ phíMức thu(Đồng)
1Hộ chiếu:
    + Cấp mới200.000
    + Cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất400.000
    + Gia hạn100.000
2Giấy thông hành:100.000
a)Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào hoặc Việt Nam – Cămpuchia:50.000
b) Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân viên mậu dịch, cán bộ vùng biên giới Việt Nam sang vùng biên giới của Trung Quốc:50.000
c)Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho dân cư ở các xã biên giới Việt nam qua lại các xã biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam:5.000
3Cấp giấy phép xuất cảnh200.000
4Cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh nước đến10.000
5Cấp công hàm xin thị thực quá cảnh nước thứ ba5.000
6Cấp tem AB50.000
7Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự100.000

Ghi chú phụ lục I:

1. Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung của hộ chiếu, giấy thông hành thì thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

2. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

II. Mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

TT

Tên lệ phí

Mức thu 
1Cấp thị thực có giá trị một lần25 USD
2Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:
a)Có giá trị dưới 6 tháng50 USD
b)Có giá trị từ 6 tháng trở lên100 USD
3Chuyển đổi thị thực:
a)Từ một lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc:
– Có giá trị dưới 6 tháng  25 USD
– Có giá trị từ 6 tháng trở lên  75 USD
b)Từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc:
– Có giá trị dưới 6 tháng  50 USD
– Có giá trị từ 6 tháng trở lên100 USD
4Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới.  10 USD
5Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác đã ghi trong thị thực  10 USD
6Cấp thẻ tạm trú:
a)Có giá trị đến 1 năm  60 USD
b)Có giá trị trên 1 năm đến 2 năm  80 USD
c)Có giá trị trên 2 năm đến 3 năm100 USD
7Gia hạn chứng nhận tạm trú.  10 USD
8Cấp thẻ thường trú (nhưng không thu đối với cấp đổi)100 USD
9Cấp giấy thông hành hồi hương; giấy chứng nhận hồi hương100 USD
10Cấp giấy phép vào khu vực cấm, vào khu vực biên giới; giấy phép cho công dân Lào sử dụng giấy thông hành biên giới vào các tỉnh nội địa của Việt Nam.  10 USD
11Cấp thẻ du lịch (đối với khách du lịch Trung Quốc)  10 USD
12Cấp giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam (theo quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch).    5 USD/người
13Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu  200.000 VNĐ

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như cấp mới.

(Mục II là theo Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính thay cho thông từ 66)

Hãy đọc thêm Dich vu xin visa tai cua khau, dich vu giay phep lao dong

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top