Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Phiếu khai báo đòi hỏi người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú tiến hành tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài, điền vào mẫu Phiếu khai báo tạm trú và nộp cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở lưu trú.

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài là mẫu NA17 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015.

>>>Tải mẫu NA17 tại đây.

phiếu khai báo tạm trú

Theo quy định thì, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top