Miễn hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Vậy miễn hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Miễn hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 đã đề cập rõ khái niệm hợp pháp hóa lãnh sự, vậy miễn hợp pháp hóa lãnh sự chính là việc giấy tờ, tài liệu của nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam không phải xác thực giá trị cũng như chữ ký thể hiện trên đó. Tuy nhiên, việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự còn tùy thuộc vào loại thủ tục và tùy loại giấy tờ cũng như quốc gia theo thỏa hiệp, hiệp định, quy định của Việt Nam với các nước.

Theo điều 9, nghị định 111/2011/NĐ-CP thì các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top