Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs)

A. Giới thiệu chung về Ngành Lao động Thương binh Xã hội thành phố:

> Xem thêm Thủ tục cấp giấy phép lao động mới 2014 > Mẫu giấy phép lao đông

Sau ngày 30/04/1975 ( Ngày Miền Nam Hoàn Toàn Giải Phóng), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập từ hai Sở Lao động và Sở Thương binh Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về các lĩnh vực chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, chính sách có công, chính sách xã hội, thanh tra chính sách, thanh tra lao động trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và 41 đơn vị trực thuộc.

B. Giới thiệu về Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở:

Cơ quan Sở có 12 phòng ban chuyên môn và 225 cán bộ công nhân viên thực hiện công tác đảm bảo hoạt động của Ngành.

Các phòng ban chuyên môn:

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh

   1.  Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

   2.  Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

   3.  Phòng Dạy nghề

   4.  Phòng Chính sách có công

   5.  Phòng Bảo trợ Xã hội

   6.  Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

   7.  Phòng Bình đẳng giới

   8.  Phòng Y tế

   9.  Phòng Kế hoạch tài chính

  10. Phòng Tổ chức cán bộ

  11. Phòng Pháp chế

  12. Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Các đơn vị trực thuộc:

  1.  Ban Quản lý Dự án.

  2.  Văn phòng Ban chỉ đạo Giảm nghèo Tăng hộ khá thành phố

  3.  Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

  4.  Trung tâm Bảo trợ và Tạo việc làm cho người tàn tật

  5.  Trung tâm Hỗ trợ xã hội

  6.  Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định

  7.  Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố

  8.  Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình

  9.  Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

  10. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân

  11. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

  12. Làng Thiếu niên Thủ Đức

  13. Làng SOS Gò Vấp

  14. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

  15. Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner

  16. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc

  17. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người già Chánh Phú Hòa

  18. Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

  19. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp

  20. Trung tâm Công tác xã hội trẻ em

  21. Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức

  22. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức

  23. Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu

  24. Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu niên 2

  25. Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

  26. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phước Bình

  27. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa

  28. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá

  29. Trung tâm Tư vấn Cai nghiện ma túy

  30. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức

  31. Trung tâm Giáo dục lao động bảo trợ xã hội Phú Văn

  32. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố

  33. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

  34. Trung tâm Kiểm định& Huấn luyện kỹ thuật ATLĐ

  35. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

  36. Trường Cao đẳng nghề thành phố

  37. Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố

  38. Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động & chuyên gia (SULECO)

  39. Công ty TNHH một thành viên 27/7

  40. Ban Quản trang thành phố 

  41. Nhà Tang lễ thành phố.

Thông tin liên hệ:

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs)

Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Tel: (84-08) 3829 1302,

Fax: (84-08) 3829 4032,

Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở

1/ Văn phòng Sở

+  Chánh Văn phòng:  Ông Võ Trung Tâm    Điện thoại:  08.38203292

+  Phó Chánh Văn phòng: Ông Bùi Thanh Sơn    Điện thoại:  08.38206200

+  Phó Chánh Văn phòng:  Bà Huỳnh Lê Như Trang    Điện thoại:  08.38200094

2/ Phòng Tổ chức cán bộ

+  Trưởng phòng:  Bà Lượng Thị Tới    Điện thoại:  08.38225645

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Phan Văn Sang    Điện thoại:  08.38225834

3/ Phòng Kế hoạch Tài chính

+  Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Minh Hổ    Điện thoại:  08.38204506

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi    Điện thoại:  08.38292620

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Đông Thủy    Điện thoại:  08.38292523

4/ Phòng Dạy nghề

+  Trưởng phòng:  Ông Mã Hoàng Lê    Điện thoại:  08.38202964

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Phước Nguyện    Điện thoại:  08.38204940

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Phạm Văn Công    Điện thoại:  08.38204940

5/ Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

+  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Tất Năm    Điện thoại:  08.38202934

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Tô Thị Yến    Điện thoại:  08.38202634

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Bảo Cường    Điện thoại:  08.38295900

6/ Phòng Việc làm

+  Trưởng phòng:  Bà Trương Lê Mỹ Ngọc    Điện thoại:  08.38209638

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh    Điện thoại:  08.38222409

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Trần Lê Thanh Trúc    Điện thoại:  08.38205149

7/ Phòng Chính sách có công

+  Trưởng phòng:  Ông Trần Thanh Hoàng    Điện thoại:  08.38294033

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Võ Thị Nguyệt    Điện thoại:  08.38292453

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Khắc Hiếu    Điện thoại:  08.38294033

8/ Phòng Bảo trợ xã hội

+  Trưởng phòng:  Ông Lê Chu Giang    Điện thoại:  08.38292491

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Phạm Thị Bạch Hường    Điện thoại:  08.38231757

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Minh Hoàng    Điện thoại:  08.38204202

 9/ Phòng Y tế

+  Trưởng phòng:  Ông Vũ Đình Sơn   Điện thoại:  08.38241033

+  Phó Trưởng phòng:

10/ Phòng Pháp chế

+  Trưởng phòng:  Ông Đặng Minh Sự    Điện thoại:  08.38298135

+  Phó Trưởng phòng:  Bà Tống Thị Thùy Nga    Điện thoại:  08.38298135

11/ Phòng Bình đẳng giới

+  Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Kim Thanh    Điện thoại:  08.38207865

+  Phó Trưởng phòng:  Bùi Thị Thùy Dung    Điện thoại:  08.38207865

12/ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

+  Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thành Phụng    Điện thoại:  08.38202965

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Chung Hùng Bang   Điện thoại:  08.38225842

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Tính   Điện thoại:  08.38225842

13/ Thanh tra Sở  (Trụ sở làm việc ở 378/3 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

+  Chánh Thanh tra:  Ông Huỳnh Tấn Dũng    Điện thoại:  08.38292253

+  Phó Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Văn Nghĩa    Điện thoại:  08.38397434

+  Phó Chánh Thanh tra:  Bà Nguyễn Lý Ngọc Thu   Điện thoại:  08.38292140

+ Phó Chánh Thanh Tra: Ông Nguyễn Văn Hiệp   Điện thoại:  08.38396566

  14/ Phòng An toàn Lao động

+  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Quốc Việt    Điện thoại:  08.38208696

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Mai Hoài Nhân    Điện thoại:  08.38292472

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top