Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Gia hạn giấy phép lao động của Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc các doanh nghiệp …

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam