Thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Mặc dù đối tượng trưởng văn phòng đại diện nằm trong danh sách được cấp thẻ tạm trú, tuy nhiên có đôi khi cũng gặp không ít khó khăn vì luật chưa nêu cụ thể, tùy theo suy nghĩ của người duyệt, người tiếp nhận hồ sơ. Thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện của Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt đảm bảo 100% được chấp thuận vì chúng tôi hiểu rõ những “khuyết tật” của hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, cho dù là lỗi nhỏ nhất.

Hướng dẫn thủ tục làm thẻ tạm trú

Miễn thị thực

thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Hồ sơ Thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

  1. Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
  2. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
  3. Hộ chiếu;
  4. Giấy tờ chứng minh: Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.
  5. Mẫu NA6 và NA8 sử dụng cho cơ quan, tổ chức; hoặc
  6. Mẫu NA7 và NA8 sử dụng cho cá nhân.

Thời gian xử lý để cấp TTT là không quá 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu thông qua chúng tôi, thời gian xử lý có thể rút ngắn xuống còn 2 ngày.

Hãy liên hệ chúng tôi để chúng tôi tư vấn tốt nhất cho bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top