Thẻ tạm trú

Bao gồm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: xin cấp mới thẻ tạm trú, xin cấp lại thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú và các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam. Các mẫu NA6 NA7, NA8 trong hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cần biết.

thẻ tạm trú cho người Thái Lan

Các trường hợp người Thái Lan được xin cấp thẻ tạm trú

Người Thái Lan được nhập cảnh vào Việt Nam tuy nhiên không phải mọi người Thái Lan nhập cảnh đều được phép xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Bài viết sau đây cung cấp các trường hợp người Thái Lan được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Nếu người Thái Lan thuộc …

Các trường hợp người Thái Lan được xin cấp thẻ tạm trú

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam – Cập nhật 2022

Gia hạn visa cho người nước ngoài là thủ tục để người nước ngoài tiếp tục tạm trú tại Việt Nam mà không cần phải xuất cảnh. Thủ tục gia hạn visa phải được thực hiện trước khi visa hết hạn. Trường hợp visa hết hạn mà người nước ngoài không gia hạn thì họ …

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam – Cập nhật 2022

thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật

Quy định thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật 

Sau khi đại dịch qua đi, dòng chuyển dịch nguồn nhân lực lại trở về quỹ đạo. Người nước ngoài tiếp tục quay lại hoặc đến Việt Nam để sinh sống, làm việc. Vị trí người nước ngoài nắm giữ trong các công ty thường tương đương với chuyên gia, kỹ thuật tay nghề cao, …

Quy định thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật 

Scroll to Top