Cấp mới thẻ tạm trú

Gồm các quy định về thẻ tạm trú (thời hạn của thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú…), hồ sơ, thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam. Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú nhanh, khẩn tại TPHCM.

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam – Cập nhật 2022

Gia hạn visa cho người nước ngoài là thủ tục để người nước ngoài tiếp tục tạm trú tại Việt Nam mà không cần phải xuất cảnh. Thủ tục gia hạn visa phải được thực hiện trước khi visa hết hạn. Trường hợp visa hết hạn mà người nước ngoài không gia hạn thì họ …

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam – Cập nhật 2022

thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật

Quy định thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật 

Sau khi đại dịch qua đi, dòng chuyển dịch nguồn nhân lực lại trở về quỹ đạo. Người nước ngoài tiếp tục quay lại hoặc đến Việt Nam để sinh sống, làm việc. Vị trí người nước ngoài nắm giữ trong các công ty thường tương đương với chuyên gia, kỹ thuật tay nghề cao, …

Quy định thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật 

Mẫu công văn giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú

Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động NNN

Nhu cầu cấp đổi thẻ tạm trụ của người nước ngoài (NNN) đang làm việc tại các công ty doanh ở Việt Nam ngày càng nhiều. Những trường hợp khách quan sau đây doanh nghiệp phải bảo lãnh NNN làm Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động người nước …

Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động NNN

Scroll to Top