Cấp mới thẻ tạm trú

Gồm các quy định về thẻ tạm trú (thời hạn của thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú…), hồ sơ, thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam. Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú nhanh, khẩn tại TPHCM.

Thu tuc xin cap the tam tru, lam sao, giai phap, khi ho so cap the tam tru bi tu choi, bi tra ve

Giải pháp khi hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú bị từ chối, trả về

Giải pháp khi hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú bị từ chối, trả về Tiêu đề của bài viết này cũng nêu được phần nào thực tế các sai sót, hồ sơ còn thiếu sót, ngày tháng ghi nhận không hợp lệ… của bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú. Và …

Giải pháp khi hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú bị từ chối, trả về

Scroll to Top