Thủ tục + Biểu mẫu

Bao gồm hồ sơ, thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn thẻ tạm trú, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Ngày 25/11/2019, Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật sửa đổi bổ sung Luật xuất nhập cảnh 2019). Theo văn bản này, thời hạn thẻ tạm trú và …

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đã có thẻ tạm trú, làm việc tại Việt Nam là thủ tục làm thẻ tạm trú dành cho vợ/ chồng hoặc con dưới 18 tuổi vào Việt Nam theo diện thăm thân. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú trong trường …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

làm thẻ tạm trú cho chồng là người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Đây là chính sách đãi ngộ mà nhà nước Việt Nam dành riêng cho thân nhân của người Việt Nam đang lưu trú ở nước ngoài. Để người có chồng hoặc vợ là người Việt Nam được hưởng chính sách này, thì họ phải chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định, sau đó …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Scroll to Top