Thủ tục + Biểu mẫu

Bao gồm hồ sơ, thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn thẻ tạm trú, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Mẫu công văn giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú

Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động NNN

Nhu cầu cấp đổi thẻ tạm trụ của người nước ngoài (NNN) đang làm việc tại các công ty doanh ở Việt Nam ngày càng nhiều. Những trường hợp khách quan sau đây doanh nghiệp phải bảo lãnh NNN làm Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động người nước …

Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động NNN

thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Ngày 25/11/2019, Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật sửa đổi bổ sung Luật xuất nhập cảnh 2019). Theo văn bản này, thời hạn thẻ tạm trú và …

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đã có thẻ tạm trú, làm việc tại Việt Nam là thủ tục làm thẻ tạm trú dành cho vợ/ chồng hoặc con dưới 18 tuổi vào Việt Nam theo diện thăm thân. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú trong trường …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Scroll to Top