Thông tin hữu ích

Giới thiệu các văn bản, câu hỏi thường gặp liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và người nước ngoài ở Việt Nam. Các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, các cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Lao động Thương binh xã hội, các hiệp định thỏa thuận khác và các thông tin, tin tức mới nhất.

Quy định về giấy phép lao động

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất là nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 105/NQ-CP. Việc cấp, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động được quy định cụ thể. Nghị định 152/2020/NĐ-CP Nghị định …

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Scroll to Top