Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tự nộp để gia hạn visa?

Tôi có thể tự nộp để gia hạn visa? Theo quy định thì bạn vẫn có thể tự nộp. Thủ tục gia hạn visa như cũ tuy nhiên giờ phải bổ sung thêm sổ đăng ký tạm trú tại địa phương có xác nhận của công an khu …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}